Kvinnan & världen

....

Kvinnan kan vid fem perioder av sitt liv liknas vid olika delar av världen

Mellan 10-20 år, som Asien:
orörd, men delvis utforskad

Mellan 20-30 år, som Afrika:

het och fuktig


Mellan 30-40 år, som Amerika:

högeffertiv och tekniskt fulländad


Mellan 40-50 år, som Europa:

delvis härdad, men fortfarande intressant


Mellan 50-60 år, som Ryssland:
alla vet var det ligger, men ingen vill dit

...

haha

...